Услуги

                                                            http://www.termo-klima.com/pictures/1191683972_cond-montazh.jpg

Монтаж на климатична инсталация

Цена на монтаж на климатична инсталация :


до 12-ка(до 12 000 BTU ) - 150 лева/бр.
от 14-ка до 18-ка(14000-18000) -160 лева/бр.
от 24-ца до 30-ка(21000-30000) – 180 лева/бр.
колонен тип  – 250 лева/бр.
от друг вид и друг тип – след оглед
профилактика на климатична система - 30-80 лв.

В монтажа влиза за :

Нови климатици

1. До 3м тръбен път
2. До 3,5м кабел между вътрешно и външно тяло
3. До 2м тесен (16х16 мм) кабел канал за захранващия кабел
4. До 0,5м широк ( 60 х 60 мм ) кабел канал за тръбният сноп
5. Бандажиране на тръбния път до 2м
6. Монтажни конзоли за външното тяло
7. Крепежни материали
8. Технологичен отвор в стената 1бр. До Æ 55 мм
9. Отводнителен маркуч до 2м

Нови японски и втора употреба климатици

1. До 3м тръбен път
2. До 3,5м кабел между вътрешно и външно тяло
3. До 2,5м захранващ кабел
4. До 2м тесен (16х16 мм) кабел канал за захранващия кабел
5. До 0,5м широк ( 60 х 60 мм ) кабел канал за тръбният сноп
6. Бандажиране на тръбния път до 2м
7. Монтажни конзоли за външното тяло
8. Крепежни материали
9. Технологичен отвор в стената 1бр. До Æ 55 мм
10. Отводнителен маркуч до 2м
11. Захранващ щепсел
12. Автотрансформатор

За дължини по-големи от посочените или 

допълнителни услуги се заплаща както следва :

1. 1 линен метър тръбен път – 25 лв ( за тръби до Æ 12мм ) и 35 лв ( за тръби над Æ 12 мм )
2. 1 линен метър кабел 1,8 лв
3. Широк кабел канал  ( 60 х 60 мм ) – 10 лв за 1 линеен метър
4. Тесен кабел канал ( 16 х 16 мм ) – 2 лв за 1 линеен метър
5. Допълнителен технологичен отвор в стената 20 лв за 1 бр.
6. Изкопен канал за скриване на тръбния път – 10 лв за 1 линеен метър
7.  Отводнителен маркуч - 1лв за 1 линеен метър